Termeni si conditii

Site-ul www.harmonyway.ro, denumit in continuare “harmonyway.ro”, este detinut si administrat de catre S.C Harmony way S.R.L., denumita in continuare “Harmony way”, avand urmatoarele date de identificare: Cod Unic de Inregistrare 44084305, numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/8120/2022, cu sediul in judetul Ilfov, oras Bragadiru, strada Rahovei nr1, camera 1, tel: +40724325234, email: contact@harmonyway.ro.

 

Folosirea acestui site echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea de catre Client a termenilor si conditiilor detaliate mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora atat la momentul efectuarii primei accesari a site-ului www.harmonyway.ro, dar si periodic. Harmony way isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza in orice moment continutul acestui site, fara o alta notificare prealabila. Clientii/utilizatorii accepta in mod expres ca simpla utilizare sau accesare a serviciilor oferite de catre harmonyway.ro  semnifica acceptarea deplina si neconditionata a prezentelor conditii, impreuna cu orice modificari ulterioare.

Definitii:

Utilizator  – orice persoana care viziteaza site-ul harmonyway.ro. Client – persoana fizica / si/sau persoana juridica ce efectueaza o Comanda;
Produse si Servicii – orice produs sau serviciu mentionat in Comanda, care urmeaza a fi furnizate Clientului de catre Harmony way;
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Harmony way si Client prin care Clientul isi exprima intentia de a achizitiona anumite Produse si/sau Servicii si sa faca plata acestora.
Contract – o Comanda confirmata de catre Harmony way, prin care Harmony way este de acord sa vanda si sa livreze Produsele si/sau Serviciile, iar Clientul este de acord sa le achizitioneze, sa le primeasca si sa faca plata acestor Produse si Servicii.
Curier – orice persoana de drept public sau privat care presteaza servicii de curierat rapid. 
Newsletter – Direct marketing este actul de a trimite un mesaj comercial, de obicei la un grup de oameni, folosind adresa de e-mail/numarul de telefon. În sensul cel mai larg, fiecare e-mail/SMS trimis unui client/abonat poate fi considerat marketing pe e-mail/prin SMS. De obicei, implică utilizarea e-mailului/SMS-urilor pentru a trimite reclame sau pentru a solicita vânzări sau donații și este menit să construiască loialitate, încredere sau cunoașterea mărcilor/brandului. Termenul se referă la trimiterea de mesaje cu scopul de a îmbunătăți relația noastra cu clienții/abonatii, încurajând loialitatea clienților sau convingând abonatii să realizeze o achizitie. Mesajele de direct marketing pot fi trimise doar la o bază de date a clienților/abonatilor.

Daca doresti sa nu mai primest notificari comerciale, poti da unsubscribe din orice email primit de la Harmonyway.ro
Oferte personalizate – Metodă de marketing care are ca obiectiv creşterea fidelităţii clienţilor printr-o bună cunoaştere a fiecăruia dintre ei, permiţând astfel o personalizare a ofertei, ce se bazează pe identificarea şi personalizarea consumatorilor/abonatilor şi pe existenţa unei oferte actualizate la zi prin informaţii provenind de la client/abonat. In vederea transmiterii de oferte personalitate, Harmony way va putea utiliza aplicatii si instrumente de Web Tracking pentru a identifica preferintele dumneavoastra. In toate cazurile, Harmony way va respecta dreptul la viaţa privată.

1. INFORMAȚIi GENERALE

Imaginile publicate pe site sunt conforme cu realitatea, însa uneori nuanțele culorilor produselor pot să difere ușor, ca urmare a procesului de execuție al fotografiilor sau a setărilor monitorului tau.

Imaginile serviciilor sunt prezentate pe site cu titlu informativ, iar serviciile (experientele) pot diferi de imagini, datorita modificarii caracteristicilor, fara notificare prealabila de catre furnizori. Nu vom fi tinuti raspunzatori pentru diferentele de imagini dintre experienta prezentata pe site si cea oferita de furnizor.

Clienții vor fi întotdeauna informați prin intermediul informațiilor de pe site dacă un produs este sau nu este în stoc și în cât timp va ajunge la ei.

În calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului www.harmonyway.ro, Harmony îsi rezerva dreptul de a schimba si actualiza în orice moment continutul acestuia, precum și Politica de confidentialitate și prezentele Termeni și conditii, fără o notificare prealabila.

Astfel, va rugăm să vizitati periodic această sectiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat sa le respectați.
 

2. PROPRIETATEA - DREPTURI DE AUTOR

Vizitarea sau cumpărarea produselor si serviciilor de pe site-ul www.harmonyway.ro implică acceptarea acestor termeni și condiții. De asemenea, folosirea oricăror altor servicii curente sau viitoare furnizate de Harmony way, implică acceptarea acelorași termeni și condiții.

Întregul conținut al site-ului www.harmonyway.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală.

Folosirea fără acordul scris al Harmony way a oricăror elemente aparținând site-ului www.harmonyway.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.

Societatea nu conferă dreptul de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul societății. Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut, texte și altele asemenea sunt proprietatea exclusivă a Harmony way.

 

3. CLIENȚII – CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


            
Prin accesarea site-ului și a produselor noastre, Harmony way prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost solicitate și stocate. În ceea ce privește drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă rugăm să accesați Politica de Confidențialitate pusă la dispoziție și celelalte măsuri implementate pentru garantarea drepturilor dvs.

Conform Regulamentului 2016/679/UE și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicatiilor electronice, informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi folosite exclusiv în scopul declarat al site-ului. Astfel, datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru livrarea comenzilor, confirmarea comenzilor, promoții, newsletter (doar în masura în care sunteți de acord să primiți acest gen de informatii), facturare, soluționarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă, returnarea produselor și rambursarea contravalorii acestora conform prevederilor legale.

Nu sunteți obligat să furnizați datele personale, însă refuzul face imposibilă prelucrarea comenzii, derularea livrării produselor și a tuturor solicitărilor dumneavoastră în legătură cu comenzile. Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre Harmony way si de catre furnizorii acestuia directi/indirecti de produse si servicii implicati in intregul proces de onorare al comenzilor a tuturor operatiunilor derivate din acestea (retur, schimb servicii etc).

În ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricăruia dintre următoarele drepturi în vederea garantării protecției acestora:

-dreptul de a avea acces la date: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în ceea ce vă privește, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

-dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul pentru care au fost furnizate, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs;

-dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii;

-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dumneavoastră către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată;

-dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră, inclusiv în scop de marketing direct sau al creării de profiluri, în acest caz datele nu vor mai fi prelucrate.

- dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere datată și semnată, adresată Harmony way, în calitate de operator, la adresa sa de corespondenta sau la adresa de email contact@harmonyway.ro.

În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau să vă adresați instanței competente.

Harmony way va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informatiilor furnizate se va putea face doar în conditiile menționate în prezentul document.

Harmony nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.


 

4. INFORMAȚII REFERITOARE LA PRODUSE si servicii ȘI PREȚURI

Prețurile afișate în cadrul site-ului sunt în RON, finale, fara costul de transport și sunt valabile la momentul accesării paginii unde acestea sunt afișate, Harmony way rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare prealabilă.

 Preturile sunt cele de la data comandarii produselor, indiferent de eventualele modificari ulterioare ale preturilor. Pretul final platit de Client este format din pretul produsului + cheltuielile de expeditie.
            Prin efectuarea unei comenzi pe site vă obligați să plătiți contravaloarea produselor comandate.

Vă informăm că în cadrul procedurii de înregistrare a comenzilor dumneavoastră puteți fi redirecționați către site-urile colaboratorilor noștri în vederea colectării datelor necesare plății.


 5. GARANTIA PRODUSELOR

Harmonyway.ro ofera garanţia legala de conformitate care reprezinta obligatia legala a vanzatorului fata de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand restituirea pretului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate în declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.

Harmony way garanteaza integritatea produselor comandate de pe site pe timpul transportului, până în momentul livrarii.

Produsele cu durată de utilizare îndelungată sunt însoțite de certificat de garanție comercială valabilă pentru perioada specificată pe site pentru fiecare produs, acolo unde aceasta se aplică.

Toate produsele cu durată de utilizare îndelungată comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate, care este de 24 luni.

  

6.VALABILITATEA VOUCHERULUI PENTRU SERVICII

Voucherele au o valabilitate limitata, inscrisa in conditiile speciale ale fiecarei experiente.

·         Programarea pentru efectuarea experientei va fi efectuata de catre furnizorul de experiente al Harmony way, cu solicitarea datei si a orei dorite  prin contactarea telefonica de catre Client la numarul 0737 262 573, pe care il regasiti mentionat la descrierea fiecarei experienta;

·         Daca data si ora solicitate nu sunt disponibile, vi se vor propune alternative de timp;

·         Daca nu veti onora rezervarea, fara sa anuntati cu cel putin 24 de ore in avans reprezentantii furnizorului de experiente Harmony way la numarul 0737 262 573, la care ati efectuat si programarea experientei si care este comunicat si pe Harmony way, o penalizare intre 50% si 100% din valoarea experientei poate fi aplicata;

·         Clientul va trebui sa furnizeze codul voucherului si datele sale de contact.

·         Programarea experientei se va face in cadrul termenului de valabilitate a voucher-ului si in limita disponibilitatii. O solicitare de programare este necesara cu cel putin 2 luni inainte de expirarea termenului de valabilitate, in caz contrar, lipsa disponibilitatii nu va prelungi valabilitatea voucherului peste termenul de 12 luni, chiar daca solicitarea de rezervare a fost facuta in cele 12 luni de valabilitate, dar dupa a 10-a luna de la data achizitiei.

 

7. ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

Orice client care dorește acest lucru poate să se înregistreze pe site-ul nostru prin parcurgerea adecvată a pașilor solicitați în vederea înregistrării.
            Pentru înregistrare, vi se va solicita să vă introduceți numele, prenumele, adresa de facturare, adresa de livrare, nr. de telefon și adresa de email, IP si data nasterii (optional)

Aveți obligația de a introduce o adresă de email validă, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare pe site. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces, precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Sunteți pe deplin responsabil pentru orice comandă și/sau plată efectuată prin utilizarea site-ului nostru din contul dumneavoastră.

 

8. COMANDA

Prin finalizarea Comenzii Clientul garanteaza ca toate datele furnizate sunt reale si corecte, in caz contrar putand suporta consecintele acestor erori (comanda intarziata, transmisa gresit etc).
            Harmonyway.ro nu poate fi tras la raspundere pentru informatii introduse eronat, din care pot decurge intarzieri de livrare. In acest context, toate taxele de transport efectuat in vederea reexpedierii Comenzii vor cadea in sarcina Clientului.
           Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declara de acord ca un reprezentant Harmony way sa il poata contacta, prin orice mijloc disponibil (e-mail/telefon) pentru confirmarea personala a Comenzii.
          Harmonyway.ro poate refuza o Comanda in urma unei notificari prealabile adresate Clientului, fara a exista obligatii intre parti si fara ca o parte sa poata pretinde daune, pentru urmatoarele situatii:
•    esuarea / invalidarea tranzactiei online;
•    neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Clientului / a tranzactiei;
•    date incomplete sau incorecte ale Clientului;
•    activitatea Clientului poate produce daune site-ului harmonyway.ro /partenerilor;
•    livrari consecutiv esuate;
•    alte motive obiective (spre exemplu, dar fara a se limita la: cazul in care Clientul nu garanteaza ca modul de plata este valid si ca nu este obtinut printr-o metoda frauduloasa,exista suspiciuni cu privire la modalitatea de plata etc.).
            Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, harmonyway.ro nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea in completarea de catre Client a formularelor de pe site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactitatii, completitudinii si utilitatii informatiilor furnizate in cadrul formularelor disponibile pe acest site. 

 

8.1 COMANDA DE SERVICII

Pentru fiecare comanda de serviciilor comercializate pe harmonyeay.ro se va emite un voucher care va fi trimis clientului in format electronic.

9. FACTURARE

Pretul si modalitatea de plata sunt specificate in Comanda. Harmony way va emite catre Client o factura pentru Produsele si Serviciile livrate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.  

 

10. MODALITATILE DE PLATA

 

•    Plata in numerar - se face in lei, integral, la livrare si se va emite chitanta oferite de catre Curier la receptionarea coletului. Factura se primeste in avans pe e-mail sau in colet;

•    Plata cu card bancar la curier - se face la livrare si se va emite chitanta oferite de catre Curier la receptionarea coletului. Factura se primeste in avans pe e-mail sau in colet;

•    Plata prin ordin de plata - se face în baza facturii proforme, emisă la finalizarea unei comenzi. Produsele se vor expedia numai dupa receptionarea valorii platite, aferente comenzii plasate, in contul Harmony way;

 •  Plata online cu card bancar prin Plationline.ro (Visa/Maestro/Mastercard).

Plata online cu cardul se va desfasura în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).

Pentru plata cu cardul, tranzactia va aparea pe extrasul de cont cu numele Harmonyway.

Indiferent de valuta pe care o aveti in cont, tranzactiile se fac in lei, la cursul de schimb al bancii dumneavoastra

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele PlatiOnline. Siguranța informațiilor dvs. este garantată de faptul că PlatiOnline nu stochează datele confidențiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizată către banca procesatoare. În acest fel informațiile dvs. sunt în sigurantă.

 

Important de stiut! - Pentru platile prin card bancar nu vi se percepe nici un commission suplimentar! 

 

11. CONDITIILE DE LIVRARE

Orice comandă va fi livrată în limita stocului disponibil, cu condiția ca aceasta să fi fost confirmată in prealabil de catre Harmony way.

Termenul de livrare al produselor este cuprins intre 1 – 10 zile lucrătoare de la momentul confirmarii comenzii de catre Harmony way.

In cazuri exceptionale (perioade de sarbatori si conditii meteo nefavorabile) timpul de livrare se poate mari, acest lucru fiind anuntat pe site-ul harmonyway.ro.
         Stabilirea curierului cu care se expediază fiecare comandă se face de catre Harmony way. Firma de curierat care va asigura transportul este Sameday.

În anumite cazuri, în funcție de disponibilitatea produselor, timpul de livrare se poate prelungi cu acordul clientului.

            Pentru comenzile cu produse din toate categoriile cu exceptia celei <<pentru sportivi>>, a caror valoare este mai mare sau egala cu 200 lei, transportul este GRATUIT, atat in Bucuresti, cat si in tara. Pentru comenzile cu produse din categoria <<pentru sportivi>>, transportul este GRATUIT pentru o valoare mai mare sau egala cu 500 lei.

Pentru comenzi cu produse din toate categoriile cu exceptia celei <<pentru sportivi>> a caror valoare este mai mica de 200 lei, se percepe o taxa de 15 lei, in conditiile in care greutatea coletului este mai mica sau egala cu 1kg, iar pentru fiecare kg suplimentar costul va fi de 0.9 lei/kg. Pentru comenzi cu produse din categoria <<pentru sportivi>> a caror valoare este mai mica de 500 lei, se percepe o taxa de 15 lei in conditiile in care greutatea coletului este mai mica de 1kg, iar pentru fiecare kg suplimentar costul va fi de 0.9 lei/kg.

Pentru un colet mare, care are o greutate mai mare sau egala cu 31.5 kg se percepe o taxa suplimentara de 1000 lei.

In cazul livrarii Comenzii (inclusiv la locul de munca al Clientului), si in situatia in care Curierul nu poate avea acces in locatia respectiva, Clientul trebuie sa se asigure ca poate receptiona aceasta Comanda.
             Livrarea se considera a fi indeplinita de catre harmonyway.ro la momentul predarii produselor Comandate de catre Curier catre Client.

                 Pentru serviciile comandate de catre Client, se va emite un voucher care va fi livrat in format electronic in 24h – 48h. lucratoare.

                       

 

12. POLITICA DE RETUR

 

12.1 Conditii generale

Harmonyway.ro ofera posibilitatea de retur pentru clientii care notifica intentia lor in termen de maxim 30 zile calendaristice de la primirea coletului, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere.

Perioada de retragere menționată expiră în termen de 30 zile de la data la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor sau, în cazul în care comandați printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, de la data la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului produs.

             Prezentele prevederi se completeaza cu prevederile articolului 12.1.a Returul in caz de vicii ascunse si 12.1.b Bunuri pentru care nu se acorda dreptul de retur
           Cheltuielile de returnare a produsului vor fi suportate integral de catre Client, exceptie facand retururile ocazionate de neconformitati/vicii ascunse ale produsului, conform punctului 12.1.a.
       Produsele se pot returna prin orice companie de curierat care asigura livrarea coletului de retur la depozitul Harmony way. Adresa la care se trimit coletele de retur este: CT Park Hala F5 - rampa A si B , Dragomiresti Vale, Autostrada A1, km 13

In caz de retragere din contract, Clientul este obligat sa restituie produsele achizitionate in termen de maximum 14 zile de la de la data notificarii catre Harmony way a retragerii din contract. . Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficienta transmiterea de catre Client a comunicarii privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere (30 de zile de la data receptionarii Produselor).

Harmony way va rambursa banii clientului in termen de 14 zile de la data receptionarii si verificarii produselor, conform conditiilor de returnare a produselor de la punctul 12.3.

12.1.a. Returul in caz de vicii ascunse

Returul in caz de vicii ascunse se acorda in urmatoarele situatii:

•    In situatia in care un produs aflat in perioada de valabilitate prezinta neconformitati ce fac nesigura sau imposibila administrarea/utilizarea sa, acesta va fi inlocuit;
•    Daca defectul prezentat nu poate fi inlaturat din cauza naturii disproportionate a acestuia, si inlocuirea produsului nu este posibila, Clientul va avea posibilitatea de a primi suma de bani intr-un cont bancar in RON
;
•   
In cazul altor defecte ce nu pot fi inlaturate si care necesita inlocuirea produsului.
In functie de natura situatiei, dovada achizitiei produsului este suficienta si necesara.
Exclusiv, in cazul retururilor aferente produselor neconforme, conform prezentului articol, costurile de transport sunt in sarcina Harmony way.
Pentru a beneficia de acestea, Clientul are urmatoarele obligatii:
•    produsul sa fi fost cumparat de la harmonyway.ro si folosit numai in scopul pentru care a fost conceput;

•    sa respecte instructiunile de folosire/depozitare/manipulare si sa utilizeze produsul conform instructiunilor impuse de producator;
•    sa pastreze documentul fiscal cu care a cumparat produsul;
•    sa pastreze ambalajul original si toate accesoriile care au venit in acesta si sa le livreze impreuna cu produsul.
Toate celelalte prevederi cuprinse in legislatia in vigoare, referitoare la acoperirea de catre harmonyway.ro a viciilor ascunse ale produselor vandute, sunt valabile. Drepturile Clientilor sunt cele prevazute in legislatia in domeniu, acestea neextinzandu-se asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului. 

 

12.1. b. Bunuri pentru care nu se acorda dreptul de retur:
Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

·         furnizarea de bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de cumparator sau personalizate în mod clar;

·         furnizarea de bunuri care sunt susceptibile de a se deteriora sau a expira rapid;

·         furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de dumneavoastră;

·         deteriorari ale ambalajului; expunere excesiva la radiatii solare; lipsa sau modificarea informatiilor referitoare la lotul si termenul de valabilitate aferente produsului;

·         deteriorarile produse ca urmare a nerespectarii instructiunilor de folosire / depozitare / manipulare.

·         furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;12.2 Modalitati si termene de returnare ale produselor si serviciilor
           Clientul se obliga sa notifice Harmonyway.ro intentia sa de a returna produsele achizitionate prin e-mail la adresa: 
contact@harmonyway.ro in termen de maxim 30 de zile de la primirea produselor.
           Pentru returul produselor, Clientul va completa si trimite catre Harmony way la adresa de e-mail
contact@harmonyway.ro “Formularul de retur Produse”, disponibil aici, sau va face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract, transmisa, de asemenea, la adresa contact@harmonyway.ro.
 

12.3 Conditii de returnare a produselor

In orice situatie de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost receptionate de Client, in ambalajul original, cu etichetele intacte, sa nu prezinte sub nicio forma semne de uzura sau consum. Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi conditie ca la primire: fara defecte (cu exceptia viciilor ascunse si exceptand defectele deja semnalate de Client in corespondenta cu harmonyway.ro).
             In urma analizarii Produselor returnate, precum si a respectarii conditiilor de retur, harmonyway.ro poate accepta/refuza returul. In cazul refuzului, harmonyway.ro va comunica Clientului motivele acestuia. Totodata, expedierea catre Client a produselor neacceptate ca retur se va face exclusiv pe cheltuiala si la initiativa Clientului. In cazul in care, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii refuzului de preluare a returului, Clientul nu intreprinde niciun demers pentru ridicarea sau receptionarea Produsului, Harmony way va proceda la distrugerea acestuia, putand pune la dispozitia Clientului documente doveditoare in acest sens.
             In cazul in care o comanda la care s-a oferit produs cadou este returnata integral, clientul este obligat sa returneze si produsul cadou in starea lui originala, nedeteriorat si sigilat. Conditiile campaniilor promotionale se pot citi la articolul 13 “Campaniile Promotionale”.

Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

Intrucat unele produse comercializate de catre Harmony way sunt obtinute din materii prime naturale, nu se vor accepta returi pe considerente de diferente/discrepante de culoare/gust/miros/textura intre acelasi tip de produs provenind din loturi diferite/lot similar, acestea nereprezentand o lipsa de conformitate/viciu ascuns.
 

12.4 Termene de returnare a sumelor achitate

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primeste banii aferenti produselor returnate si costul transportului achitat initial (daca e cazul) in interval de 14 zile calendaristice de la data la care harmonyway.ro accepta returul.
             
Pentru retururi partiale de comenzi, daca valoarea produselor ramase in comanda nu respecta conditiile ofertei referitoare la transportul gratuit, mai precis valoarea lor cumulata nu mai depaseste 200 lei in cazul produselor din toate categoriile cu exceptia <<pentru sportivi>> sau nu mai depaseste 500 lei in cazul produselor din categoria <<pentru sportivi>>, Clientul primeste banii aferenti produselor returnate mai putin costul unui transport aferent produselor pastrate (produsele pastrate sunt asimilate unei comenzi care nu se califica pentru transport gratuit). 

            Rambursarea sumelor aferente prețului plătit se va face folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de dumneavoastră pentru tranzacția inițială, cu exceptia in care sunteti de acord cu o alta modalitate de returnare.

Putem amâna rambursarea până la data recepționării și verificării de către noi a produselor care au făcut obiectul vânzării.

 

 12.5 Schimbarea/inlocuirea si politica de retur pentru servicii

Aveti posibilitatea sa va retrageti din contract, caz in care va garantam returnarea valorii voucherului/schimbarea experientei initiale in termen de 30 de zile de la achizitie.

Conform celor mentionate anterior, Clientul poate solicita schimbarea experientei initiale cu alta experienta prezentata pe site in maximum 90 de zile de la achizitie, cu rambursarea de catre Harmony way a diferentei de pret  daca achizitia noua este intr-un palier de pret inferior, sau cu plata de catre Client a diferentei de suma, daca achizitia noua este superioara ca pret.

Este posibila o singura schimbare gratuita, urmatoarele fiind taxate cu 50 de lei/schimbare.Pentru schimbarea voucherului este necesara completarea formularului de retur.

Noua experienta va avea aceeasi data de valabilitate ca experienta initiala.

In cazul pierderii voucherului, Clientul il poate descarca din nou din contul sau, fie poate solicita o noua livrare pe e-mail.

 

13. CAMPANII PROMOTIONALE

13.1. Codurile promotionale / cupoane discount / vouchere
            Codurile promotionale oferite de harmonyway.ro prin orice promotii sunt valabile exclusiv pentru sectiunea mentionata in e-mailul de transmitere a codului, cu exceptia cazului in care este specificat altfel. Codurile promotionale sunt valabile exclusiv pentru comenzile online, indiferent de modalitatea de plata si de livrare alese. De mentionat este faptul ca unele produse sunt incadrate in categoria "Exceptii", produse asupra carora nu se pot aplica coduri promotionale, ci se achizitioneaza la pretul afisat pe site. Codurile promotionale pot fi folosite exclusiv in momentul plasarii Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii dupa ce aceasta a fost plasata.
            Intr-o Comanda se poate folosi un singur cod promotional, pagina de Comanda nu permite utilizarea mai multor coduri pentru aceeasi Comanda. Pentru eligibilitatea unei promotii nu este luata in calcul valoarea transportului, cu exceptia cazului in care este specificat altfel.
            In cazul in care un cod promotional a fost aplicat intr-o Comanda care nu a putut fi onorata sau a fost anulata din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promotional exclusiv in scris, respectiv printr-un e-mail trimis pe adresa contact@harmonyway.ro, care sa contina numarul Comenzii, starea acesteia, numele Clientului si codul promotional. Acesta se reactiveaza in aceleasi conditii ca si cele ale codului promotional initial.
            Atentie! Promotiile prezentate pe harmonyway.ro nu se cumuleaza, se aplica reducerea cea mai mare. De asemenea, in cazul existentei unor vouchere procentuale, detinatorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulata conferita de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existenta in cadrul unei promotii.
           Un cod promotional nu se poate utiliza pentru a plati taxele de transport cu exceptia cazului in care regulamentul promotiei specifica acest lucru.
Harmony way stabileste unilateral regulamentele promotiilor si ale concursurilor pe care le organizeaza pe www.harmonyway.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promotiile sunt aplicate Comenzilor care respecta integral regulile afisate pe site, in perioada de valabilitate clar mentionata si in limita stocului disponibil. Harmony way nu garanteaza disponibilitatea pe stoc a produselor pentru intreaga perioada de promotie si poate retrage promotia fara notificare prealabila.
             Toate prevederile referitoare la frauda, mentionate pe site-ul harmonyway.ro sunt pe deplin aplicabile in ceea ce priveste fraudarea legata de codurile promotionale, iar tentativa de frauda va fi adusa la cunostinta organelor abilitate.
 
13.2. Intreruperea campaniei promotionale
           Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in regulamentul campaniei respective, in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.
 
13.3. Conditii de aplicare
          Orice promotie la care se aplica coduri promotionale se limiteaza la un singur cod promotional per persoana fizica sau persoana juridica (identificat ca si client / utilizator / user).
Fiecare cod promotional este limitat la o singura utilizare si are valabilitate pentru o perioada limitata de timp, astfel cum va fi mentionat in termenii si conditiile aferente, in mailul de oferire a codului promotional si in contul de utilizator sau cum se mentioneaza in fiecare promotie/oferta in parte. Harmony way isi rezerva dreptul de a modifica sau anula aceste coduri promotionale in orice moment, cu anuntarea prealabila a clientilor.
Niciun cod promotional nu poate fi aplicat altor promotii/oferte cu exceptia celor strict mentionate in oferta respectiva.
        Pentru retururi integrale de produse codul promotional nu poate fi aplicabil. In cazul unui retur partial, codul promotional ramane valabil doar daca produsele pastrate in comanda sunt eligibile conform regulamentului promotiei, acestea avand efecte numai ca reducere aplicata acelor produse efectiv platite.
        Voucherul se aplica numai produselor/categoriilor mentionate in mod expres ca fiind eligibile in promotie. Ofertele promotionale nu se pot cumula in aceeasi comanda. Doar un singur cod promotional de reducere se poate folosi per comanda.
Orice cod promotional va fi valabil incepand cu data aplicarii acestuia ca reducere la comanda deja efectuata. Un cod promotional nu se poate aplica pe o comanda plasata in trecut.
 
13.4 Anulare, refuz, retur comanda
         In cazul returnarii produselor achizitionate la care s-a aplicat si un cod promotional, discountul acordat va putea fi retinut din valoarea returului.
         In cazul in care o comanda la care s-a aplicat reducere prin cod promotional este anulata, respinsa sau returnata integral, Clientului i se va returna doar suma efectiv achitata.
 
13.5 Campanii cu produs cadou
        In cazul in care o comanda la care s-a oferit produs cadou este respinsa sau returnata integral, Clientul este obligat sa returneze si produsul cadou in starea lui originala, nedeteriorata si sigilat. Conditiile integrale de retur se pot gasi la punctul 10 - Politica de retur. 

 

14. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății de de către dumneavoastră, in cazul platilor in numerar sau cu card bancar la curier sau la momentul receptionarii platii de catre Harmony way, in cazul efectuarii acesteia de catre Client online prin ordin de plata,  sau cu card bancar.

 

15. PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic, la numărul de telefon 0724 325 234, fie prin email la adresa contact@harmonyway.ro
             Sesizarea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 15 zile lucratoare.
              Prin acceptarea prezentelor termeni și condiții sunteți de acord să nu faceți publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Harmony way prin aceste acțiuni.
 

16. RĂSPUNDEREA

Prin crearea și utilizarea contului pe site-ul nostru, sunteți responsabil în condițiile legii de activitatea derulată prin intermediul acestuia.
             Prin accesarea site-ului, crearea contului, utilizarea site-ului, plasarea comenzilor, etc. acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului.

Ulterior creării contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și condițiilor site-ului.

Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul.
              Acceptarea Termenilor și Conditiilor site-ului se confirmă și prin trimiterea comenzii și/sau prin efectuarea unei plăționline.
              Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Clientul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricăreia dintre obligațiile noastre conform comenzii și nici pentru daune care ar putea rezulta din utilizarea bunurilor după livrare și cu atât mai puțin pentru pierderea acestora.
             Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.
 

17. FORȚA MAJORA

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.
Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
 

18. LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Harmony way și dumneavoastră urmează să fie rezolvată pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, va fi supusă spre soluționare instanțelor competente material din București.